fbpx

შენი ბიზნეს ამბავი

იყიდე მეტი

დიდი იდეების მარტივი ახსნა #ბიზნესლიტერატურა

2560 1440 buymore.ge

როგორ ვიფიქროთ ჩარჩოს  გარედ? რა არის ბიზნესში მთავარი რისკი თუ დაყოვნება? ვინ არის ანტერპრენერი? – და კიდევ უამრავი კითხვა, რომელზეც რაციონალურ და დასაბუთებულ პასუხს ამ წიგნში არა მხოლოდ ტექსტუალურად, არამედ ვიზუალური მასალის დახმარებით მიიღებთ. ეს…