fbpx

რა არის გაყიდვების პერსონალური რუკა? #პრაქტიკულიმარკეტინგი

ვიდეო რგოლის დამზადება

რა არის გაყიდვების პერსონალური რუკა? #პრაქტიკულიმარკეტინგი

2560 1440 buymore.ge

    ძირეული კონცეფცია, რომელიც თანამედროვე მარკეტინგსა და გაყიდვებს უდევს საფუძვლად, ადამიანური მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილებაა. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა „გაყიდვების პერსონალური რუკის“ პროგრამა, რომლის ავტორიც გაყიდვების ტრენერი და პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი ხათუნა მდინარაძეა.

 “დღეს ყველა სფეროში კონკურენციაა და, შესაბამისად, მყიდველებიც უფრო მომთხოვნები და უკეთ გაცნობიერებულები არიან. გაყიდვების წარმომადგენლებისთვის კი  მნიშვნელოვანია იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომელიც ამ სფეროში წარმატების მომტანია. სწორედ ამიტომ, დავიწყეთ ახლებური ხედვა და ახალი უნარების დანერგვა!“ –  აცხადებს კურსის ავტორი

  “If you have no succes map, create your own.”

რა არის გაყიდვების პერსონალური რუკა და რა ძირითადი მოდულებისაგან შედგება იგი?

 “გაყიდვების პერსონალური რუკა” 5 ძირითადი მოდულისაგან შემდგარი პროგრამაა, რომლის უნიკალურობა მის ინტეგრირებულ და სიღრმისეულ მიდგომებში გამოიხატება. 

  გთავაზობთ ხუთივე მოდულის მოკლე აღწერას.

 I მოდული: პერსონალური ბრენდინგი და პროფესიული იმიჯის ფორმირება

    ბოლო წლების კვლევებმა აჩვენა, რომ პერსონალური ბრენდინგის როლი დღითიდღე აქტუალური და ტენდენციური ხდება მომსახურების სფეროში, რაც განაპირობა იმან, რომ რომ მომსახურება არამატერიალურია და მისი არჩევაც ძირითადად პიროვნულ ფაქტორს ეფუძნება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ გაყიდვებში კონკრეტული პროდუქტის ან სერვისის გაყიდვამდე საკუთარ თავს, ნდობასა და ემოციებს  ვყიდით“ და, აგრეთვე, ის, რომ ადამიანებზე უფრო მეტი იწერება,  ვიდრე კომპანიებზე!

პირველი მოდული შედგება ისეთი ფუნდამენტალური კითხვებისა და ამ კითხვებზე დაფუძნებული ვორქშოფებისგან, როგორიცაა 

  • ვინ ვარ მე? 
  • რა არის ჩემი მისია?
  • რას ვპირდები ჩემს აუდიტორიას? 
  • როგორი ვარ და როგორი მინდა ვიყო?
  • სარგებელი, ანუ რისთვის გვჭირდება თვითბრენდინგი?
  • სასურველი იმიჯი, რომელიც ჩემს პიროვნებას და საქმიანობას შეესაბამება.

 

II მოდული: პროდუქტი, მომსახურება და ბრენდი

  განსაზღვრა იმისა, თუ რა შეიძლება ბაზარს მივაწოდოთ ისეთი, რაც ყურადღებას მიიქცევს, რომელიც თავისთვად დააკმაყოფილებს მომხმარებლის მოთხოვნასა და საჭიროებას.  რა ფასეულობას აწვდის ის მიზნობრივ აუდიტორიას. გარდა ამისა, ღირებული შეთავაზება მოიცავს, როგორც მატრეიალურ საქონელს ასევე, მომსახურებას, რომელიც თავის მხრივ, არამატერიალურია. დღეს, როდესაც პროდუქტები და მომსახურებები სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება, ბევრი კომპანია საკუთარი მომხმარებლისთვის ახალ ფასეულობებს ქმნის, რათა მათი შეთავაზება განსხვავებული იყოს. თუმცა, იმის მაგივრად, რომ ამ მიზნით მხოლოდ მატერიალური საქონელი შექმნან ან მომსახურება უზრუნველყონ, ისინი თავიანთი ბრენდებით ქმნიან  და მართავენ მომხმარებელთა შთაბეჭდილებებს.  მაგალითად გავიხსენოთ ნაიკის განაცხადი, რომელიც ამბობს, რომ „ფეხსაცმელი კი არ არის მთავარი, არამედ სად წაგიყვანს ეს ფეხსაცმელი.“

  სწორედ ამიტომაც არის ეს კურსი განსხვავებული და ინოვაციური, რადგანაც მონაწილეებს ვთვაზობთ მოგზაურობას   საკუთარი არაცნობიერით დაწყებული, დასრულებული მიზნების დასახვითა და „იდეალურ მე“-სთან შეხვედრით.

კომპანიები,  რომლებიც ახორციელებენ შთაბეჭდილებების მარკეტინგს, აცნობიერებენ, რომ მომხმარებელი იმაზე მეტს ყიდულობს, ვიდრე პროდუქტი და მომსახურებაა.

 

 III მოდული: გაყიდვების სტრატეგია, ტექნიკა და არხები

  მიუხედავად იმისა, რომ გაყიდვების განმარტება, შესაძლოა, საკმაოდ მარტივი იყოს, გაყიდვის პროცესისადმი მიდგომა საკმაოდ განსხვავებულია, რომელიც დამოკიდებულია, მისიაზე, კონცეფციაზე, შიდა კორპორატიულ კულტურასა და თვითონ გაყიდვების წარმომადგენლის დამოკიდებულებებზე. რის მიხედვით უნდა მოხდეს სტრატეგიის დაგეგმვა, როგორ და რა მეთოდებით გავიდეთ სხვადასხვა არხზე,  როგორია კომპანიის საკომუნიკაციო სტილი და რომელ პლატფორმებს იყენებს იგი მომხმარებელთან კონტაქტის დასამყარებლად. სწორედ ეს  არის მესამე მოდულის მთავრი მიზანი-განსაზღვროს კონკრეტული კომპანიის სტრატეგია, თანამედროვე ტექნიკები და სხვადასხვა არხებზე გასვლის გზები. 

IV მოდული: მომხმარებლის რუკა და ფსიქოტიპები

 ჩემი აზრით, ყველაზე საინტერესო მოდულია,რადგანაც მომხმარებლის ქცევაზე დაკვირვება და მათ ფსიქოტიპებზე მუშაობა, დიდ ინტერესს იწვევს თავად ტრენინგის მონაწილეებში. 

სეგმენტის დახასიათება და გაგება იმისა თუ რის მიხედვით უნდა მოხდეს სტრატეგიის დაგეგმვა, როგორ და რა მეთოდებით გავიდეს კომპანია სხვადასხვა არხებზე, როგორია მისი

საკომუნიკაციო სტილი და რომელ პლატფორმებს იყენებს მომხმარებელთან კონტაქტის დასამყარებლად, როგორ მოვარგოთ კომპანიის მისიას, ღირებულებასა და ხედვას ეს ყველაფერი, სწორედ მეოთხე მოდულის “საზრუნავია”. ბოლოს კი მონაწილეებთან ერთად ხდება მომხმარებლის ფსიქოტიპის დადგენა და  რუკის შექმნა. 

V მოდული:  ოცნებიდან → მიზნამდე 

  კვლევებმა დაამტკიცა, რომ ჩვეულებრივ გამყიდველებს მათი წარმატებული კოლეგებისგან საქმიანობისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება და სიყვარული გამოარჩევს. ერთია, თანამედროვე გაყიდვების სტრატეგიებისა და ტექნიკების გაცნობა, თუმცა, მეორეა, რამდენად შეუძლიათ მათ ამ ყველაფრის შესრულება და პრაქტიკაში გადმოტანა. Ბოლო და ყველაზე სასიამოვნო მოდულში ხდება “ახალი სამყაროს” აღმოჩენა, გაიგებთ საიდან 

  • დაიწყოთ ოცნებების რეალიზება?
  • როგორ აქციოთ ისინი  მიზნებად?
  • როგორ დაყოთ მიზნები ამოცანებად?
  • როგორ აქციოთ ამოცანები ყოველდღიურ გეგმად?

  ამიტომ აუცილებელია იმ ძირითად უნარებზე მუშაობა და ფსიქოთერაპიული თუ ქოუჩინგური მიდგომა, რომელიც აუცილებელი პირობაა გაყიდვებსა და საერთოდ, მომსახურების სფეროში.

აღსანიშნავია, ის ფაქტი, რომ მთელი პროგრამის განმავლობაში, ტრენინგის მონაწილეები მენტორთან ერთად თავად მუშაობენ “გაყიდვების პერსონალური რუკის” შექმნაზე, რომლებიც კურსის დასრულების შემდეგ გადაეცემათ სერთიფიკატებთან ერთად, როგორც საკუთარი წარმატების გზამკვლევი. 

 ადგილების დაჯავშნა

Business Community-ში გაწევრიანების მოთხოვნა

#თავად_მართე_საკუთარი_წარმატება!